درس‌های موجود

Course Image کارآفرینی

کارآفرینی

مجموعه کارگاه های کارآفرینی

برگزارشده توسط مرکز فناوری سلامت 

معاونت پژوهشی دانشگاه
خبرهای سایت

موضوع (پنهان)
نویسنده (پنهان)
 
شما نمی‌توانید این مطلب را مشاهده نمائید. شاید دلیل این مسأله این باشد که هنوز در این مباحثه مطلبی بیان نکرده‌اید، حداکثر زمان ویرایش هنوز به‌پایان نرسیده است، مباحثه هنوز شروع نشده است یا اینکه مباحثه منقضی شده است.