طرح درس

طرح درس
درس شيمي دارويي 1 ( جلسه اول تا بيست و چهارم)
مدت جلسه: 2 ساعت
گروه هدف: دانشجویان داروسازی
محل اجرا: دانشکده داروسازی
مدرسین: دکتر فرزین هادی زاده - دکتر راضیه قدسی - دکتر زهرا خشایارمنش
مباحث مورد بحث: 
شیمی دارویی 1 (24 جلسه)
  • کلیات و اصول طراحی دارو
  • عوامل شیمی درمانی (شامل آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد سرطان، ...)
روش تدریس: 
سخنرانی و مشارکت دادن دانشجویان در بحث با طرح سوال
وظایف و تکالیف دانشجو:
حضور منظم در جلسات، گوش فرا دادن به مباحث تدریس شده و مشارکت فعال در بحث ها
روش ارزشیابی:
طرح سوال در کلاس و تشویق دانشجویان فعال در بحث و کوئیز
منابع:
1. Foye's Principles of Medicinal Chemistry (6th Edition)
2. Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal & Pharmaceutical Chemistry(12th Edition)
3. شیمی دارویی - دکتر فرزین هادی زاده و دکتر زهرا خشایارمنش - چاپ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فراگيران محترم در صورت بروز هر گونه مشكل در حين مطالعه درس و باز شدن صفحات ، مي توانند با اعضاي دفتر آموزش الكترونيك در آدرس زير تماس حاصل نماييد :
http://elearning.mums.ac.ir

آخرین تغییر: Sunday، 16 July 2017، 9:38 AM