محتوای متنی(متن ، عکس و فیلم)

هیپرتانسیون حاملگی:

تشخیص هیپرتانسیون حاملگی درزنانی مطرح می­شود که فشارخون آنان برای اولین بار در نیمه دوم حاملگی یا ٢٤ ساعت اول بعد از زایمان به 90/140 میلی­مترجیوه یا بالاتر رسیده اما در آنان پروتیئنوری شناسایی نشده و در طی ١٠ روز پس از زایمان برطرف شود، گفته می شود و چون تشخیص آن منوط به گذشت زمان است، لذا بایستی با این گروه از بیماران  همانند مبتلایان به پره اکلامپسی خفیف برخورد نمود.

افزایش سیستول بیش ازmm Hg 30 ودیاستول mmHg 15or

- Mean arterial pressure (map) = 2BPD+BPS

  1. هیپرتانسیون بایستی حداقل در دو نوبت به فاصله ٦ ساعت وجود داشته باشد(بجز در هیپرتانسیون شدید)

II.در اندازه گیری فشارخون بایستی کلیه اصول را رعایت کرد(نظیر استراحت به مدت ١٥ دقیقه، عدم مصرف چای، الکل و سیگار نیم ساعت قبل از اندازه گیری).

  1. در صورت امکان فشار خون در حالت نشسته، دست راست، در یک وضعیت افقی و درهم­سطح قلب اندازه گیری شود. اندازه گیری فشارخون(دست راست) در حالت درازکش به پهلوی چپ معمولا باعث کاهش فشارخون به میزان mmHg٢٠-١٠می شود.

فشارخون دیاستولیک در مقایسه با فشارخون سیستولیک شاخص قابل اعتمادتري براي هیپرتانسیون است. فشارخون دیاستولیک مقاومت محیطی را سنجش می کند و به اندازه ي فشار خون سیستولیک در اثر حالات هیجانی زن زیاد تغییر نمیکند. اگر کاف فشارسنج حداقل در سه چهارم دور بازو بسته نشود، فشار خون دیاستولیک به طور کاذب بیش از اندازه واقعی نشان داده میشود. در صورتی که قطر بازوي فوقانی بیش از ٣٠ سانتیمتر باشد، یک کاف بزرگتر بایستی استفاده شود. اگر فشار خون دیاستولیک ٩٠ میلیمتر جیوه یا بیشتر در دو بار اندازه گیري متوالی به فاصله ٦ ساعت یا بیشتر باشد، تشخیص هیپرتانسیون داده میشود. در بعضی مواقع ممکن است لازم باشد که فاصله اندازه گیري ها به کمتر از ٦ ساعت کاهش داده شود، براي مثال در یک کلینیک قبل از زایمان یا در موارديکه فشارخون دیاستولیک خیلی بالا مثلاً 110 میلیمتر جیوه یا بیشتر است.

پره اکلامپسی:

پره اکلامپسی یک اختلال چندسیستمی مختص بارداری که منحصرأ در انسان دیده می­شود و می­تواند تمام اعضای بدن را تحت تاثیر قرار دهد. پره اکلامپسی با افزایش فشارخون مساوی یا بالاتر از 90/140 میلی مترجیوه در دو نمونه تصادفی و پروتئینوری به میزان 300 میلی گرم یا بیشتر در ادرار 24 ساعته و یا بیش از 1+ در آزمون نواری ادرار، بعد از هفته 20 حاملگی مشخص می­شود.پیدایش پروتئینوری یکی از معیارهای تشخیص مهم برای این اختلال محسوب می­شود وآن شاخص عینی (ابژکتیو) است و برنشت کل سیستم اندوتلیال که از خصوصیات سندرم پره اکلامپسی است دلالت دارد.

شایعترین زمان وقوع پره اکلامپسی هفته ٢٨ تا ٣٢ حاملگی است. باید توجه داشت که هفته بیستم تنها یک معیار قردادی بوده و نبایستی به صرف چند روز اختلاف، بیماری را تایید یا رد نمود و در مواردی نظیر مول هیداتیفورم، حاملگی چند قلویی و سندروم آنتی فسفولیپید، بیماری می تواند قبل از هفته بیستم رخ دهد.

پروتئین اوری:وجود پروتئینوري تشخیص را از هیپرتانسیون القا شده توسط حاملگی به عارضه جدي تر پره اکلامپسی تغییر می دهد. پروتئینوری به صورت وجود 300میلی گرمیا بیشتر پروتئین در ادرار 24 ساعته و یا وجود 30 میلی گرم (1+و 2+)  دسی لیتر  یا بیشتر در  نمونه تصادفی ادرار تعریف می شود. اما از سویی با توجه به اینکه، غلظت ادراری پروتئین در 24 ساعت نوسان دارد، ممکن است، تعیین نسبت پروتئین به کراتینین، جایگزین مناسبی برای سنجش 24 ساعته باشد. علل دیگر وجود پروتئین در ادرار شامل عفونت مجاري ادراري، بیماري کلیه، آلودگی نمونه ادرار براي مثال با ترشحات واژینال، خون یا مایع آمنیوتیک، کم خونی شدید و نارسایی قلبی است. اما هر زن با هیپرتانسیون و پروتئینوري باید به عنوان پره اکلامپسی در نظرگرفته شده و بر آن اساس درمان شود.

    - در صورتیکه هیپرتانسیون در حاملگی یافت شود، همیشه ادرار باید از نظر وجود پروتئین بررسی شود. نمونه ادرار براي آزمایش بایستی از وسط جریان ادرار و به شکل تمیز گرفته شده باشد تا از آلودگی به وسیله ترشحات واژن اجتناب شود. ممکن است از تستهاي نواري استفاده شود و یک تغییر از منفی به مثبت در حاملگی یک علامت هشدار است که نباید نادیده گرفته شود.

ادم : تجمع ژنرالیزه مایع به حدی که 2 kg   ( 5 پوند ) افزایش وزن طی یک هفته و یا ادم گوده گذار بعد از 12 ساعت استراحت در بستر که ادم غیر وابسته است.( حلقه تنگ شود )

نکته:

-زنانی که فشار سیستولی به میزان 30 میلی متر جیوه و دیاستولی 15 میلی متر جیوه افزایش یابد نیازمند بررسی و نظارت بیشتر هستند و ویزیت بیشتر از سایرین باشد.

-  ادم دیگر به عنوان معیار تشخیص مطرح نیست.

اکلامپسی  Eclampsia

منظور از اکلامپسی شروع تشنج در زنان مبتلا به پره اکلامپسی است که در آن نمی­توان تشنج را به علل دیگر نسبت داد. تشنج­ها از نوع ژنرالیزه هستند و ممکن است قبل، همزمان ویا بعداز لیبر پدیدار شوند. حدودا در 0/2درصد تمام زایمان­ها رخ می­دهد.

توجه: تقریبا تمام موارد اکلامپسی پس از بروز و شروع پره اکلامپسی ظاهر خواهند شد. اکلامپسی بیشترین شیوع را در3ماهه آخر حاملگی دارد و باگذشت زمان احتمال وقوع آن نیز افزایش می­یابد.

علایم

1) تشنج

a)مرحلهپیشدرآمد: این مرحله 20-10 ثانیه طول می کشد که در طی آن:

- چشم ها می چرخد یا خیره می شود.

- عضلات دست و صورت منقبض می شود.

b) مرحله تونیک: این مرحله 30 ثانیه طول می کشد که در طی آن:

عضلات دچار اسپاسم شدید می شوند.

مشتها گره زده میشود و بازوها و ساقها سفت میشوند.

دیافراگم (عضلهاي که قفسه ي سینه را از شکم جدا میکند) دچار اسپاسم میشود، در نتیجه تنفس متوقف شده و رنگ پوست آبی یا سیانوزه میشود.

پشت حالت قوس میگیرد.

دندانها قفل میشوند.

چشمها برآمده میشوند.

c)مرحله کلونیک: این مرحله 2-1 دقیقه طول کشیده و با موارد ذیل مشخص می شود:

انقباض و انبساط شدید عضلات

افزایش بزاق که منجر به ایجاد کف در دهان شده و خطر استنشاق وجود دارد.

تنفس صدادار و عمیق

صورت محتقن (پرخون) و متورم.

d)مرحله کما:

مدت زمان کمای پس از تشنج متغیراست و معمولا درصورتی که تعداد دفعات تشنج زیاد ویا طولانی نباشد بیمار پس از هر حمله به هرحال درجاتی ازهوشیاری خود را به دست می­آورد. درموارد نادر ممکن است تشنج به کومائی منجرشود که بیمار هرگز از آن خارج نگردد.

-تشنج در50% مواردقبل اززایمان، در25%موارد در حین زایمان، در25% موارد پس ز زایمان برای اولین باررخ می­دهد.

2)افزایش تعدادتنفس: پس از تشنج می­تواند تاکی پنه تا 50بار دردقیقه بروزکند که احتمالا به دلیل هیپرکاپنی و اسیدوز لاکتیک و درجاتی از هیپوکسی است سیانوز هم می­تواند بروزکند.

3)تب بیش از 39درجه: نشانه ای شوم و اغلب علامت خونریزی دردستگاه عصبی مرکزی است.

4)الیگوری وگاهی آنوری

5)هموگلوبینوری

6)ادم ژنرالیزه

7)ادم ریوی

8)اختلالات بینایی

9)سایکوز

10)مرگ

پیش آگهی:                                      

علایم بالینی: بی حالی وکسالت، درداپی گاستر یا یک چهارم فوقانی راست شکم(67%)، تهوع یااستفراغ (30%)، شکایت­های غیراختصاصی شبیه به سندرم ویروسی

نکته: هر زن حامله مشکوک به پره اکلامپسی که ازنشانه­های مذکورشکایت دارد حداقل باید با شمارش کامل سلول­های خونی همراه با شمارش پلاکت­ها و اندازه گیری سطح آنزیم­های کبدی ارزیابی کرد.

تشخیص افتراقی:

صرع،مالاریای مغزی، مننژیت،کزاز،سپسیس نفاسی(سپتی سمی)

توجه: تازمان ردتمام تشخیص افتراقی­های تشنج دریک مادرباردار بایداکلامپسی به عنوان تشخیص اول مطرح باشد.

ا

Pregnanacy _aggravated hypertension

به بروز نشانه ها و تغییرات پره اکلامپتیک(افزایش ناگهانی فشارخون، پروتئینوری و ادم) در زمینه هیپرتانسیون مزمن گفته می شود یا به عبارتی:

- اگر افزایش خون در افراد مبتلا به فشار خون مزمن در نیمه دوم حاملگی افزايش بیش از30در سيستول/15 دياستول و یا افزایش 20 mmhg   در MAP   با پروتئین اوری ( و ادم یا هر دو) باشد .

تشخیص مشکل است و عوارض شدیدتر است.

فشار خون مزمن coincidental  Hypertension

هیپرتانسیون مزمن با (١) وجود هیپرتانسیون قبل از حاملگی یا(٢) هیپرتانسیون قبل از هفته ٢٠ حاملگی و یا(٣)تداوم هیپرتانسیون بیش از ٦ هفته بعد از زایمان مشخص می شود. همانند دوران غیر بارداری اکثر موارد هیپرتانسیون مزمن در حاملگی( بیش از ٩٠٪ موارد) از نوع اسانسیل(ناشناخته) و بقیه از نوع ثانویه است(در راس انها اختلالات کلیوی). هیپرتانسیون مزمن به سه نوع خفیف، متوسط و شدید(با یا بدون ضایعات ارگان های هدف) تقسیم می شود. بر خلاف پره اکلامپسی، هیپرتانسیون مزمن بیشتر در زنان مولتی پار و سن بالا دیده می شود.

به طور معمول فشارخون در شب هنگام موقع خواب حداقل مقدار، صبح بعد از بیدار شدن کمی بیش از آن و در بعد از ظهرها بیشترین مقدار را دارد. اما در بیماران تحت درمان با داروهای آنتی هیپرتانسیو این مسئله ممکن است بر عکس باشد(در شب ها بیشترین مقدار).

درجه بندی شدت هیپرتانسیون مزمن در حاملگی و برخی از خصوصیات اصلی آنها

شدت

سطح فشارخون(mmHg)                            ضایعات ارگان های هدف                             پاسخ به درمان

خفیف

متوسط

شدید

140/90SBP/DBP<150/100                   وجود ندارد                                     +

150/100SBP/DBP<170/110                        ±                                                +

SBP/DBP170/110                                       +                                         ±

از آنجائیکه فشارخون(عمدتا دیاستولیک) در سه ماهه دوم حاملگی کاهش می یابد لذا بسیاری از بیماران با هیپرتانسیون مزمن ممکن است در نیمه اول حاملگی فشارخونی در حد طبیعی داشته باشند اما با رسیدن به سه ماهه سوم مجددا فشارخون آنها به حد هیپرتانسیو برسد و به اشتباه تشخیص پره اکلامپسی گذاشته شود.

فشارخون دیاستولیک بیش از 80mmHg قبل از هفته ٢٠ حاملگی نیز بهتر است هیپرتانسیون تلقی شود.

عوارض هیپرانسیون مزمن شامل:

١- سوار شدن پره اکلامپسی: بیشتر در اواخر سه ماهه دوم و اوائل سه ماهه سوم رخ می دهد و با اضافه تر شدن فشارخون(بیش از 30/15mmHg نسبت به قبل) و پروتئینوری یا سایر علایم و نشانه های پره اکلامپسی مشخص می شود.

٢- دکولمان جفت

٣- تاخیر رشد داخل رحمی(IUGR): شیوع IUGR در بیماران با هیپرتانسیون مزمن خفیف(110/150> SBP/DBP) بدون اضافه شدن پره اکلامپسی تفاوتی با افراد طبیعی ندارد اما در صورت اضافه شدن پره اکلامپسی به ٢٠٪ تا ٤٠٪ می رسد.

٤- نارسی: علاوه بر نارسی، ریسک مرده زایی و دیسترس جنینی در هنگام زایمان در این بیماران کمی بیبشتر از حد عادی می باشد.

"انواع هیپرتانسیون در حاملگی و خصوصیات هر یک از آنها"

یافته ها

پر ه اکلامپسی

اکلامپسی

هیپرتانسیون مزمن

اضافه شدن پره اکلامپسی بر هیپرتانسیون مزمن

هیپرتانسیون گذرا

خفیف

شدید

فشارخون

پروتئینوری

ادم پاتولوژیک

تشنج

علائم*

اختلال انعقادی**

تغلیظ خون

سیانوز،الیگوری یا ادم ریوی

افزایش

1+ تا 2+ در dipstick

یا 300mg/24hr

متغیر

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

خفیف

وجود ندارد

110/160

3+ تا 4+ در dipstic

یا 2gr/24hr

متغیر

وجود ندارد

احتمالا

احتمالا

متوسط تا شدید

احتمالا

افزایش

وجود دارد(حداقل معیارهای پره اکلامپ

متغیر

وجود دارد

احتمالا

احتمالا

متوسط تا شدید

احتمالا

وجود هیپرتانسیون قبل از حاملگی یا قبل از هفته 20

متغیر(بر حسب عامل بوجود آورنده ممکن استباشد یا نه)

وجود ندارد(مگر در صورت اختلال کلیوی)

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

افزایش بیش از حد پایه و قبلی

حداقل معیارهای پره اکلامپسی یا تشدید آن

متغیر

وجود ندارد

احتمالا

احتمالا

متغیر

متغیر

افزایش

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود ندارد

*شامل سردرد، درد اپی گاستر و یا اختلال بینایی

**شامل کاهش تعداد پلاکت، کاهش فیبرینوژن و یا افزایش PT و PTT

آخرین تغییر: Sunday، 16 July 2017، 9:36 AM