آنالیز همبستگی

correlation%20analysis.mp4

فایل های استفاده شده در این آموزش را از این قسمت میتوانید دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Wednesday، 2 November 2016، 11:43 AM