نحوه اجرا و تفسیر آزمون t تک نمونه ای

one.sample.t.tes.mp4

فایل های استفاده شده در این آموزش را از این قسمت میتوانید دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Tuesday، 25 October 2016، 9:55 AM