نحوه ایجاد Barchart ها

Barcharts.mp4

فایل استفاده شده در این آموزش را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Tuesday، 25 October 2016، 9:30 AM