نحوه ی ایجاد و تفسیر نمودارهای هیستوگرام در SPSS

8.Histograms.mp4


فایل استفاده شده در این آموزش را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Monday، 19 September 2016، 9:45 AM