نحوه ی وارد کردن فایل متنی به SPSS

4.import%20text%20file.mp4


فایل متنی استفاده شده در این آموزش را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Monday، 19 September 2016، 9:16 AM