درس‌های موجود

Course Image درس تستی پزشکی

درس تستی پزشکی

استفاده از روشهای رژیونال برای کنترل درد بعد ازعمل


Course Image فشار خون در بارداری

فشار خون در بارداری

کاری از گروه زنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم دکتر فاطمه تارا

خانم دکتر معصومه میرتیموری

خانم دکتر سمیه معین درباری
خبرهای سایت

موضوع (پنهان)
نویسنده (پنهان)
 
شما نمی‌توانید این مطلب را مشاهده نمائید. شاید دلیل این مسأله این باشد که هنوز در این مباحثه مطلبی بیان نکرده‌اید، حداکثر زمان ویرایش هنوز به‌پایان نرسیده است، مباحثه هنوز شروع نشده است یا اینکه مباحثه منقضی شده است.