درس‌های موجود

Course Image تریاژ بیمارستانی

تریاژ بیمارستانی

با سلام و احترام

در این درس نحوه تریاژ بیماران در اورژانس بر اساس پروتکل ESI تدریس می گردد.

Course Image ایمونولوژی

ایمونولوژی

در پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامایی ،اتاق عمل ، داروسازی 
خبرهای سایت

موضوع (پنهان)
نویسنده (پنهان)
 
شما نمی‌توانید این مطلب را مشاهده نمائید. شاید دلیل این مسأله این باشد که هنوز در این مباحثه مطلبی بیان نکرده‌اید، حداکثر زمان ویرایش هنوز به‌پایان نرسیده است، مباحثه هنوز شروع نشده است یا اینکه مباحثه منقضی شده است.